Без рубрики

6.09.2016 աշխատանքի պլան

13:30-14:00 հանգստի ժամ, անցում երկարօրյա ուսուցման

14:00-14:30 ընդհանուր պարապմունք, կրկնում ենք օրվա սովորածը

14:30-15:00 գործնական պարապմունք՝ ուղղված իմացական ոլորտի զարգացմանը

15:00-15:00 հետճաշիկ

15:30-16:00 ճանաչողական գործնական պարապմունք, աշխարհհայացքի զարգացում

16:00-16:15 օգտակար սովորությունների դաստիարակություն

16:15-16:30 ինքնասպասարկման հմտությունների ձևավորում, պատրաստվում ենք ուղևորվել տուն