Без рубрики

08.09.2016 երկարեցված օրվա ծրագիր

13:30-14:00 հանգստի ժամ, անցում երկարեցված օրվա ուսուցման

14:00-14:30 ընդհանուր պարապմունք, կրկնում ենք օրվա սովորածը

14:30-15:00 օգտակար սովորույթների դաստիարակություն: Թեման՝ արդարություն

http://mocak.am/6322/%D5%B0%D5%A5%D6%84%D5%AB%D5%A1%D5%A9-%D5%A1%D6%80%D5%A4%D5%A1%D6%80-%D5%BE%D5%B3%D5%AB%D5%BC/

15:00-15:30 հետճաշիկ

15:30-16:00  մտածողությունը զարգացնող խաղեր, հանելուկներ

http://mocak.am/1971/%D5%B0%D5%A1%D5%B6%D5%A5%D5%AC%D5%B8%D6%82%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80-%D6%83%D5%B8%D6%84%D6%80%D5%AB%D5%AF%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%AB-%D5%B0%D5%A1%D5%B4%D5%A1%D6%80/

16:oo-16:30 ինքնասպասարկման հմտությունների ուսուցանում, պատրաստվում ենք տուն գնալուն