Без рубрики

Մայիսյան բաց պարապմունք

Հարավային դպրոցի ամեն անկյունում գիտելիք է, ժպիտ ու կյանք: Ամենքը փնտրող են, պատրաստ նորի ընկալման, զարգանալու և էլ ավելին դառնալու: Ահա այսպիսին էր մայիսյան մեր օրը:

Без рубрики

Ուրախ մաթեմատիկա

Ինչպես գիտենք նախադպրոցական տարիքի երեխաների մոտ առավել զարգացած է առարկայական-պատկերավոր, քան վերացական մտածողությունը և ընկալումը: Եվ այդ փաստը օգտագործելով ուսումնական գործունեության մեջ ամրապնդում ենք սովորողների մաթեմատիկական գիտելիքները: