Անհատական աշխատանքներ, Թարգմանություններ և վերլուծություններ

‹‹Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուղղվածության և ինքնագնահատականի յուրահատկությունները››պրեզենտացիա

Թեմա-Հաշմանդամություն-ունեցող-անձանց-ուղղվածության-և