Без рубрики

Ոտնանկարչություն կոմիտասյան երաժշտության ներքո

Մասնակիցները՝ Հարավային դպրոցի 6 տարեկանների խումբ

Աշխատանքի նպատակն է ստեղծել երաժշտության պատկերը։
Խնդիրները.

1. Խմբային գործունեությամ զարգացում
2. Վերացական մտածողության և երևակայության զարգացում
3. Գույնի ընտրություն և պատկերի մեկնաբանում

Անհրաժեշտ պարագաները.
1. Սավան
2. Գունաներկեր

Աշխատանքը իրականացնում ենք հետևյալ քայլերով

. Նախապես ընտրում ենք երաժշտությունը
. Ընտրում ենք գույները
. Ստեղծում աշխատանքային պայմաններ
. Բուն գործունեություն
Սովորողները լսելով երաժշտությունը ոտքերով նկարում են սավանի վրա իրենց երևակայած պատկերները։ Վերջում փռում ենք «Մի մեծ լվացք» և փորձում մեկնաբանել։

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

20.05-07.06. 2019 երկարացված օրվա ծրագիր

Երկուշաբթի

11:00-13:30 Աշխատանքդասվարիհետ

13:30-14:00 հանգստիժամ, անցումերկարօրյաուսուցման

14:00-14:15 կրկնումենքօրվասովորածը Продолжить чтение «20.05-07.06. 2019 երկարացված օրվա ծրագիր»

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

Շաբաթվա ծրագիր 13.05-17.05.2019

11:00-13:35 աշխատանք դասվարի հետ

13:35:14:00 հանգստի ժամ՝ բացօթյա ընթերցանություն

14:00:15:00 աշխատանք ըստ նախագծի

Մայիսի14-ին՝ Թիվթխիկ Продолжить чтение «Շաբաթվա ծրագիր 13.05-17.05.2019»