Без рубрики, Անհատական աշխատանքներ

«Մարիա Մոնտեսորիի մակավարժական մեթոդիկան»

Մարիա Մոնտեսորին իր մեթոդիկան ստեղծել է որպես դասական մանկավարժության այլընտրանք։ Продолжить чтение ««Մարիա Մոնտեսորիի մակավարժական մեթոդիկան»»

Без рубрики, Անհատական աշխատանքներ

Ռինոլալիայով երեխաների գլխավոր հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները

Հիմնականում, ռինոլալիայով պայմանավորված խոսքային խանգարումները ազդում են երեխայի կյանքի հոգեբանական ասպեկտի վրա, հատկապես անհատական աճի, ինքնաիրականացման, սոցիալական ադապտացիայի, կայացման, ես-ի ձևավորման և այլնի: Продолжить чтение «Ռինոլալիայով երեխաների գլխավոր հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները»

Անհատական աշխատանքներ

Ամենամյա մայիսյան հավաք 2018 «Նյութի այլընտրանքային կիրառումը ուսումնական գործունեության մեջ»

Ուսումնական գործունեությունը, և առհասարակ աշխատանքը երեխայի հետ ենթադրում է անընդհատ դինամիկ զարգացում և ստեղծագործականություն, նոր հմտությունների ձևավորում և ամրապնդում:

Ուսումնական գործունեության կարևորագույն բաղկացուցիչներից մեկն էլ արտթերապևտիկ գործունեությունն է` տեխնոլոգիական աշխատանքների և այլընտրանքային նկարչության ձևով:

Վերջինս նպաստում է ինչպես ստեղծագործական մտածողության, երևակայության, ընկալման, մոտորիկայի զարգացմանը, այնպես էլ տարբեր նյութերի այլընտրանքային կիրառմանը (նյութերը կարող են լինել ամենատարբեր` դա կարող են լինել տնտեսական իրեր, թափոններ, ինչպես նաև սնունդ, թելեր և այլն): Այսպիսով սովորողը սկսում է մտածել թե այս կամ այն առարկան, նյութը էլ ինչպես և որտեղ կարելի է օգտագործել` օրինակ օգտագործված ապակյա տարրաները, էտած ճյուղերը, փայլաթիթեղը, օգտագործված գունանյութի տարրաները և այլն:

Կարևոր հանգամանք է նաև

. աշխատանքի ընթացքում փոխօգնության դրսևորումը

. աշխատանքի արդյունքների հետագա օգտագործումը

. ձեռք բերած հմտությունների փոխանցումը

Ուսումնական գործունեության ընթացքում մենք կազմակերպել ենք բազմաթիվ նմանատիպ աշխատանքներ

Ապակյամոմակալներ

Մոմանկարչություն

• «Կենացծառ» տեխնոլոգիական աշխատանք

Փայլաթիթեղընկարչությանմեջ

Ամանորյածառ

Ուրախոտնանկարչություն

Աշխատանքների համար նախապես կազմում ենք նախագիծ, ընտրում անհրաժեշտ նյութերը, ծանոթանում նյութին, որոշում աշատանքի հրթականությունը, կատարում աշխատանքի բաշխում: Իսկ արդյունքները ներկայացնում ենք նկարաշարերի և ֆիլմերի տեսքով:

Մեր կատարած աշխատանքները ներկայացրել և իրկանացրել ենք նաև վերապատրաստվողների խմբերի հետ:

Էլ ինչը կարող է առավել խթանել սովորողի հետաքրքրությունը, եթե ոչ անընդհատ և հագեցած ստեղծագործական գործունեությունը, նորի յուրացումը:

Ճամբարներ, Մասնագիտական զարգացում, Անհատական աշխատանքներ, Թարգմանություններ և վերլուծություններ

‹‹Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուղղվածության և ինքնագնահատականի յուրահատկությունները››

Ավարտական աշխատանք՝ մագիստրոսական թեզ GLUX-1

Անհատական աշխատանքներ, Թարգմանություններ և վերլուծություններ

Գիտագործնական հավաք. Դպրոց-պարտեզ.ուսումնական բաց միջավայր

Որպես ուսումնական միջավայր, դպրոց պարտեզի պարապմունքներն առաջին հերթին հիմնվում և կազմակերպվում են երեխաների հոգեբանական զարգացման, տարիքային և անհատական առանձնահատկությունների հիման վրա: Продолжить чтение «Գիտագործնական հավաք. Դպրոց-պարտեզ.ուսումնական բաց միջավայր»