Без рубрики, Դիպլոմային աշխատանք

Դիպլոմային աշխատանք

 

Դիպլոմային աշխատանք

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի քոլեջ»

 

Դիպլոմային աշխատանք

 

 

Աշխատանքի Հեղինակ՝        Արաքսյա Վարդանի                  Հովհաննիսյան

Թեմա՝                                  Արևմտյան դպրոցում քարափ-բարձունքը որպես օազիս

Մասնագիտություն՝            Պարտեզապուրակային գործ

Աշխատանքի Ղեկավար՝    Շուշան Ալեքսանյան      

 

 

 

 

 

 

 

Երևան 2018

Բովանդակություն

 

Ներածություն……………………………………………………………3

Գլուխ 1.Քարափային ձևավորում

 • Քարեր, Դրանց տեսակները, կիրառելիությունը. Գրանիտ, ավազաքար, կրաքար……………………………………………………5
 • Քարափային ծաղիկներ…………………………………………….9
 • Բազմամյա ծաղիկներ. Նկարագրություն, կիրառելիություն…9
 • Միամյա ծաղիկներ. Նկարագրություն, կիրառելիություն……..10

Գլուխ 2 Արևմտյան քարափ- բարձունք

2.1 Օազիս հասկացությունը…………………………………………..12

2.2 Արևմտյան քարափ- բարձունքի աշխատանքներ……………..13

Եզրակացություններ……………………………………………………15

Գրականության ցանկ

Կցված աշխատանքային նյութեր

 

 

 

Ներածություն

 

Արևմտյան քարափ- բարձունքի աշխատանքները սկսվել են 2016 թվականից և մինչ այժմ շարունակվում են՝

Աշխատանքի նպատակն է տարածքի բարելավումը, խնամքը և կանաչապատումը, արհեստական օազիսի ստեղծումը:

Նպատակից ելնելով առաջ ենք քաշել տեսական և գործնական հետևյալ խնդիրները.

Տեսական խնդիրներ.

 • Ուսումնասիրել արհեստական քարափի ստեղծման մասին տեսական նյութեր
 • Քարեր, որոնք օգտագործվում են արհեստական քարափների ստեղծման նպատակով, դրանց օգտակար ևվնասակար հատկությունները
 • Ուսումնասիրել քարափային ծաղիկները, դրանց առանձնահատկությունները
 • Ուսումնասիրել օազիսների մասին տեսական նյութեր

Գործնական խնդիրներ.

 • Սվորողների հետ տարածքը ավելորդ չորուկներից մաքրել
 • Փոցխել և հավաքել տերևներն ու քարերը
 • Հող ավելացնել այնտեղ որտեղ կա դրա անհրաժեշտությունը
 • Հողի մշակում, գոմաղբի տարածում
 • Ծաղիկների տնկում
 • Հեծանվուղու ստեղծում
 • Աշխատանքային գործիքներին ծանոթացում
 • Քարափ-բարձունքը ուսումնական նպատակով օգտագործում

Աշխատանքներն ուղղված են հետագայում արհեստական օազիսի ձևավորմանը:

Թեմայն արդիական է նրանով, որ օազիսի ստեղծումը իրենից ենթադրում է

 • Ուսումնական գործունեություն
 • Ուսումնահետազոտական տարածքի ստեղծում
 • Միջավայրի բարելավում և խնամք
 • Բնագիտական գիտելիքների հարստացում, հմտությունների կիրառում
 • Փորձարարական դաշտ

 

 

Գլուխ 1. Արևմտյան քարափ բարձունք

1.1 Քարեր, դրանց տեսակները, կիրառելիությունը. Գրանիտ, ավազաքար, կրաքար

Արևմտյան քարափ- բարձունքում ստեղծել ենք

արհեստական պատ, որի նպատակն է տարածքի

հարթեցումը և հոսքի կանխումը, ինչպես նաև հարթակի

ստեղծումը:

 

Ռելիեֆի արհեստական ձևավորման գործընթացը կոչվում է գեոպլաստիկա տերմինով: Այսօր այդ լանդշավտային դիզայնի ուղղությունը լայնորեն տարածված է:

Քարափային ձևավորման համար կարելի է առանձնացնել քարերի տարբեր տեսակներ: Վերջիններս առանձնանում են ըստ կազմության, գույնի, ձևի: Բնական քարերը ապահովում են ներդաշնակությաուն և հարուստ տեսք: Քարի ընտրությունը պայմանավորված է նախապես մտածված և ցանկալի տեսքի ստացման հետ

Քարափների ձևավորման համար ամենատարածված քարերն են.

 • Գրանիտ
 • Ավազաքար
 • Կրաքար

Վերոնշյալ քարերը բացարձակապես տարբեր քարեր են, որոնցից յուրաքանչյուրն ուի իր առանձնահատկությունը՝ արտաքին տեսքից բացի: Ըստ քարերից յուրաքանչյուրի առանձնահատկության էլ որոշվում է նրանց կիրառելիությունը:

Գրանիտային քարերը և դրանց բնութագիրը

Գրանիտը հրաշալի բնական մի քար է, որը ունի տարբեր գունային գամմաներ՝ սևից մինչև կարմիր: Այս քարը խոնավություն չի հավաքում, և հենց այդ պատճառով ենթակա չէ քանդվելու և ծառայում է շատ երկար:

Քարափային ձևավորման համար շատ կարևոր է ընտրել քարի գույնը: Եթե ընտրում են սև գույնը, ապա այն բոլոր համադրություններում շատ գեղեցիկ է դիտվում, սակայն ժամանակի ընթացքում կարող է շատ մռայլ տեսք ունենալ: Գրանիտը մեծ կշիռ ունի, դա էլ քարափային դիզայնի մեջ հանդիպող օգտագործման դժվարություններից մեկն է: Հատկանշական է իմանալ գրանիտի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն. Գրանիտը բացասական ազդեցություն է ունենում  հողի վրա՝ բարձրացնելով վերջինիս բաղադրության մեջ թթվայնությունը: Սրանից էլ կարող ենք հետևություն անել, որ գրանիտապատ տարածքի շրջակայքում չի կարղ աճել բուսականություն: Նմանատիպ թթվայնություն սիրում են որոշ բույսեր, օրինակ կա կակաչների մի տեսակ, որը շատ հիանալի է դիտվում այս համադրության մեջ:

Ավազաքար

Քարափների ձևավորման ժամանակ շատերը մեծամասամբ օգտագործում են ավազաքարը: Այս մեծ ուշադրությունը քարի հանդեպ պայմանավորված է նրա հետաքրքիր արտաքին տեսքով: Արտաքնապես այն ունի հարթ՝ սակայն կոպիտ տեսք, առանձնանում է իր գունային երանգավորմամբ, այս քարի բաղադրության գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ բացասական ազդեցություն չի ունենում հողի վրա, և հենց այդպատճառով էլ այն հանգիստ կարելի է օգտագործել, որպես

«գորգ» և հարստացնել ծաղիկներով:

 

Կրաքար

Կրաքարը նույնպես շատ է օգտագործվում քարափների ձևավորման ժամանակ: Նրա կարևոր բնութագիրը և առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այս քարը անց է կացնում օդը և ջուրը, որը օգնում և հիանալի ազդում է ծաղկամանի ներսի միկրոկլիմային, այսինքն, այս քարերով կարելի է հարստացնել և ձևավորել ծաղկամանը, առանց անհանգաստանալու բացասական հետևանքների մասին:Յուրաքանչյուր բույսի վրա այս քարը հրաշալի ազդեցություն է ունենում: Սակայն ինչպես ցանկացած իրավիճակում, այստեղ նույնպես կան բացասական հանգամանքներ: Այն է, որ ժամանակի ընթացքում քարի արտաքին շերտի վրա առաջանում է մոխրային գոյացություն և լորձային շերտ: Դա տեղի է ունենում, քանի որ շրջակայքում կա բարձր խոնավություն, վերջինս վտանգավոր չէ քարի և բուսականության համար, իսկ վերացնելը, մաքրելը պարտադիր չէ, քանի որ դա քարին հաղորդում է առավել բնական արտաքին տեսք: Իսկ ցանկության դեպքում էլ կրաքարը շատ հեշտությամբ վերամշակման է ենթարկվում: Գունային գամման մեծ է՝ կրեմագույնից մինչև կապտավուն:

Քարափը կարելի է ձևավորել տարբեր մեթոդներով: Գոյություն ունի կոմպոզիցիաների մեծ տարբերակ, որոնցում կան բնական քարերի տարբեր տեսակներ: Ամենակարևոր առաջադրանքը կայանում է նրանում, որ պետք է ընտրել քարի անհրաժեշտ չափը, ձևը և գունային գամման: Ցանկացած բնական քար հրաշալի նյութ է հարուստ կոմպոզիցիա ստանալու համար:

 

1.2 Քարափային ծաղիկներ

 

Բազմամյա ծաղիկներ.

Քարափների համար ամենատարածված ծաղիկները հանդիսանում են բազմամյա ծաղիկները: Սա պայմանավորված է նրանով, որ այս ծաղիկները ունեն ինֆլյացիայի մեծ ամրություն և ծաղկման երկարատև շրջան, պահանջում են խնամք և դիմակայուն են երաշտին և ցրտին: Այս ամենին զուգահեռ ճիշտ խնամքի և հետևողականության պարագայում կարող են ծաղկել տարվա մեջ մի քանի անգամ:

Կան մի քանի առանձնահատկություն, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել.

 • Արևի լույսի առկայություն
 • Ուժեղ խոնավության բացակայություն

Այժմ ստորև կներկայացնենք այս բաժնի ծաղիկների մի քանի տարատեսակ.

 1. Гвоздики- սրա առավելությունը վարագույրի ձևավորումն ու խիտ ծաղկեփունջն է: Տվյալ ծաղիկը բաժանվում է ենթատեսակների, որոնք հերթականությամբ աճում են.
 • Նախ խոտածածկույթ
 • Ապա, մոտավորապես հունիսին ալպիական ձև
 1. Егзинецея- իրենից ներկայացնում է հարուստ գոնավորմամբ և մեծ չափի ծաղիկների փունջ: Տվյալ ծաղիկը բավականին դիմացկուն է երաշտին, սիրում է արևի լույսը և սննդարար հողը: Ծաղկման գործընթացը սկսվում է ամռան կեսից:
 2. Приморская армерия- Ունի թփի տեսք՝ ծաղկած գնդակի ձևով: Պատկանում է երկար ծաղկող ծաղիկների շարքին: Այն բավականին դիմացկուն է ցրտին և երաշտին, չի սիրում շատ խոնավություն:
 3. Бурачок- Ունի ոսկեգույն երանգ, ձևավորում է խիտ ծաղիկներ,: Ծաղկումը սկսում է հունիսից: Դիմանում է երաշտին, սիրում է արև:
 4. Каменная роза-Սրա առավելությունն այն է, որ այս ծաղիկն աճում է քարերի ամենանեղ հատվածներում: Նրա ձևը և չափերը հիացնում են իրենց բազմազանությամբ: Այս ծաղիկը՝ կախված եղանակային պայմաններից, փոխում է իր գունավորումը:
 5. Горец_Այս ծաղիկները սիրում են արևի ճառագայթներ, և հենց այդ պատճառով էլ ցանկալի է դրանց տեղադրել քարափների վերին հատվածներում: Եվ չնայած որ այս ծաղիկը հայտնվում է կարմիր գրքում, այն շատ հեշտ է խնամել և աճացնել:

 

Միամյա ծաղիկներ

Քարափների ձևավորման համար հարմարավետ կլինեն ցածրահասակ, միամյա բույսերը: Միամյա ծաղիկներին են պատկանում հետևյալները.

 1. Брахикома ибериселистая- Սիրում է լույսը և ջերմությունը, իսկ ջուրը՝չորացման շրջանում
 2. Лагурус- պահանջումէ հաճախակի ոռոգում, դիմացկուն չէ երաշտին
 3. Жиемчатая диморфотекаa-տվյալ ծաղիկը ունի արևային երանգ, ծաղկման շրջանը բավականին երկար է:

Բազմամյա և միամյա ծաղիկների շարքում կարելի է առանձնացնել նաև այնպիսիք, որոնք ծաղկում են ամբողջ ամռան ընթացքում, դրանք են

 1. Бархатцы- Ծաղկում է ամռան սկզբից և վերջանում սառնամանիքով: ՈՒնի բազում տեակներ, սիրում է լույսը և ջերմությունը, բացասական է վերաբերվում մեծ խոնավությանը;
 2. Родиола- Սկսում է ծաղկել գարնանից և ապրում է մինչև աշնան սկիզբ: Արև սիրող ծաղիկ է:
 3. Балканская геран- Նաև այս ծաղիկը կարելի է անվանել բազմամյա, աճում է հունիսից և աշնան շրջանին մոտ:
 4. Барвинок- Ունի գորգի տեսք, հակված է ոչ միայն արևին այլև ստվերին: Աճւմ էմայիսից մինչև սեպտեմբեր
 5. Багряная аренария- Գույնը նման է անվանմանը: Դիմացկուն է երաշտին: Ի նկատի ունենալով այն փաստը, որ այս ծաղիկը աճում է ոչ միայն հողում այլև քարերի մեջ, այն շատ հարմարավետ է օգտագործել քարափային ձևավորումների համար:

Տվյալ սխեմայից կարելի է հասկանալ, թե ինչպիսի տեղակայումներ են պահանջում քարափային վերոնշյալ ծաղիկները:

Սխեմա 1

 

Վերոնշյալ սխեման մեզ կօգնի քարափային ծաղիկների ճիշտ խնամքի և տեղադրման ժամանակ՝ ծառայելով որպես աշխատանքային ուղղեցույց:

 

 

 

 

Գլուխ 2 Արևմտյան քարափ-բարձունք

2.1 Օազիս հասկացության մեկնաբանում

 

Խոսելով այս մասին ի նկատի ունեն տարածք՝ լցված բուսականությամբ և ջրով, այն անպայման պետք է գտնվի անապատային, չոր տեղանքում: Այսպիսի տեղանքների մասին խոսելիս չպետք է առանձնացնեն որևէ չափման միավոր, դրանց չափսերը տարատեսակ են, այն կարող է լինել ինչպես փոքրիկ գետակի և մի քանի խառի համադրությամբ, այնպես էլ մի ամբողջական տնտեսւթյան չափով:

Այժմ առանձնացնենք օազիսի կարևորության մի քանի դիտարկումներ.

 • Նմանատիպ վայրերում կենդանիների համար սնվելու հնարավորություն
 • Տվյալ տարածքով անցնող թռչունների համար հանգստանալու, սնվելու տարածք
 • Բնակեցման հնարավորություն
 • Անցորդների համար հանգստավայր

Արհեստական օազիսների ստեղծման դեպքում.

 • Ուսումնական գործունեություն
 • Ուսումնահետազոտական տարածքի ստեղծում
 • Միջավայրի բարելավում և խնամք
 • Բնագիտական գիտելիքների հարստացում, հմտությունների կիրառում
 • Փորձարարական դաշտ

Այժմ ներկայացնենք պատմական մի ակնարկ առաջին ձեռնաշեն օազիսի մասին,որն էր Վավիլոնիայգիները:

Սա աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկն է, առաջին հայտնի ձեռնաշեն օազիսը, որի կառուցվածքը այնքան բարդ է այդ ժամանակաշրջանի համար, որ նույնիսկ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, դժվարկլիներ նմանատիպ բան ստեղծել: Անհայտ է նաև հանճարեղ ճարտարապետի անունը, որը մշակել է յուրահատուկ համակարգ, որը փոխանցում էր խոնավություն կառույցի ամենավերին հատվածները: Այգիների աճը ապահովում էին փոքրիկ առվակները և նույնիսկ ջրվեժները:

Կառույցի բաղկացած էր չորս հարկից, իրար վրա տեղակայված, որոնք կապվում էին միմյանց մարմարյա աստիճաններով: Ստեղծված բուրգը ուներ գրեթե հարյուր մետր բարձրություն, իսկ ամբողջ հատակը պատված էր պտղատու հողով: Ողջ այս հրաշքը ստեղծվել է մի մարդու համար ՝ միդական արքայադուստր Ամիտիսի համար, նրա ամուսնու Նեվուխոդոնոսոր 2-րդ-ի հրամանով:

 

2.2 Արևմտյան քարափ բարձունքի աշխատանքները

 

Արևմտյան քարափ-բարձունքի աշխատանքներն ուղղված են տարածքի բարելավմանը, խնամքին և կանաչապատմանը: Աշխատանքի ընթացքը սվորողների հետ տարածքը ավելորդ չորուկներից մաքրելն է, փոցխել և հավաքել տերևներն ու քարերը, հող ավելացնել այնտեղ որտեղ կա դրա անհրաժեշտությունը, իսկ վերջում պետք է տնկել մասրենու թփեր՝ քարափին, իսկ բարձունքին՝ դեկորատիվ ծառեր:

Նախապես հարթեցրեցինք տարածքի խորդուբորդ տեղերը, փորձեցինք փորելով և փոցխելով ստանալ թեք լանջեր, որի արդյունքում քարերի մեծ կույտեր առաջացան, որոնք էլ իրենց հերթին տեղափոխեցինք համապատասխան վայրեր:

Ներկա պահին քարափում աշխատանքները շարունակվում են, տարածքը փորելով, հարթեցնելով, քարերը հավաքելով ստացել ենք լանջ, որի միջով անցնում է հեծանվուղին և Ագարակը կապում քարափի հետ, դեկորատիվ ծառերն արդեն տնկված են և գտնվում են խնամման փուլում, ցանել ենք ծաղկի սերմեր, որպեսզի տեղափոխենք քարափ:

Հունվար ամսին տնկեցինք քարափային ծաղիկների սածիլներ, որոնք հետագայում տեղափոխել ենք քարափ:

Ինչպես նաև քարափում արդեն իսկ տեղադրել ենք քարափային ծաղիկներ: Քարափային ծաղիկների մասին արդեն խոսել ենք վերևում:

 

Սովորողների հետ քարափ-բարձունքում ստեղծել ենք արհեստական պատ, որի նպատակն է տարածքի բարելավումն ու խնամքը, ուսումնական հարթակի ստեղծումը: Նկարը՝ վերևում:

Սովորողների մի խմբի հետ էլ մաքրել ենք քարափի լանջը ավելորդ բուսականությունից, հետագայում կանաչապատման նպատակով: Այս աշխատանքների ընթացքը շատ կարևոր է նաև սովորողների՝ աշխատանքային գործիքներին ծանոթացնելու հանգամանքով, որում մեզ օգնեց Արևմտյան դպրոցի այգեպան Էդմոն Փաշինյանը, ով սիրով տրամադրեց մեզ գործիքները, բացատրեց դրանց կիրառելիության գործոնը:

Սովորողների մեկ այլ խմբի հետ քարափ-բարձունքի տարածքով տարածեցինք նախապես այդտեղ տեղափոխված գոմաղբը: Գոմաղբն ամենատարածված օրգանական պարարտանյութն է, հասուն գոմաղբը պարունակում է 0,5 % ազոտ, 0,25 % ֆոսֆոր և 0,60 % կալիում; Գոմաղբը բարելավում է նաև հողի ֆիզիկական հատկությունները՝ դարձնելով հողն ավելի փուխր: Գոմաղբի հետ հող են մտնում նաև մեծ քանակությամբ օգտակար միկրոօրգանիզմներ, որոնք քայքայում են գոմաղբը, օրգանական նյութերը և դարձնում դրանք բույսերի համար մատչելի միացություններ: Գոմաղբը՝ հողագործության մեջ օգտագործվող ամենահին, ամենատարածված բնական պարարտանյութն է: Օրգանական պարարտանյութի այս տեսակը բույսերի համար ազոտի, լուսածինի (ֆոսֆոր) և կալիումի, ինչպես նաև մի ամբողջ շարք բույսի կենսագործունեության համար անհրաժեշտ միկրոտարրերի՝ մասնավորապես, կրի, մագնեզիումի, ծծումբի, քլորի և կրեմնիումի մատակարար է:

 

 

 

Եզրակացություն

 

 • Քարափը կարելի է ձևավորել տարբեր մեթոդներով: Գոյություն ունի կոմպոզիցիաների մեծ տարբերակ, որոնցում կան բնական քարերի տարբեր տեսակներ: Ամենակարևոր առաջադրանքը կայանում է նրանում, ր պետք է ընտրել քարի անհրաժեշտ չափը, ձևը և գունային գամման: Ցանկացած բնական քար հրաշալի նյութ է հարուստ կոմպոզիցիա ստանալու համար:
 • Քարափային ծաղիկները ընտրությունը և կիրառելիությունը պահանջում է հետևողական աշխատանք, անհրաժեշտ է հստակ իմանալ ծաղկի հատկությունները, կլիմայական պայմաններին ընտելանալը, ինչպես նաև օազիսում տեղի ճիշտ ընտրությունը:
 • Արհեստական օազիսների ստեղծումով նպաստում ենք թե բուսական ևթե կենդանական աշխարհի բարելավմանը, ստեղծում հարմարավետ պայման՝ աճի և զարգացման համար:
 • Արհեստական օազիսի ստեղծումը՝ Արևմտյան քարափ բարձունքում հաջողված և շարունակական աշխատանք է, որը արդեն իսկ հաջողված է, և իր դինամիկ ընթացքը ցույց է տալիս տվյալ նախագծի թե գործնական և թե տեսական արդյունքները, դրված նպատակի և խնդիրների իրականացումը և

մեր «չարենցյան կամարի» ստեղծումը:

 

Օգտագործված տեսական նյութերի ցանկ

 

 1. http://houseadvice.ru/tsvety-dlya-alpijskoj-gorki-nazvaniya-i-foto/
 2. http://houseadvice.ru/kamni-dlya-landshaftnogo-dizajna/
 3. http://travelask.ru/questions/81536-chto-takoe-oazis
 4. http://minagro.nkr.am/wp-content/uploads/%D5%8A%D4%B1%D5%90%D4%B1%D5%90%D5%8F%D4%B1%D5%86%D5%85%D5%88%D5%92%D4%B9%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D4%BF%D4%BB%D5%90%D4%B1%D5%8C%D5%88%D5%92%D5%84%D4%B8.pdf

 

Կցված աշխատանքային նյութեր

 

 

 

Երևանի «Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի քոլեջ»

 

Դիպլոմային աշխատանք

 

 

Աշխատանքի Հեղինակ՝        Արաքսյա Վարդանի                  Հովհաննիսյան

Թեմա՝                                   Արևմտյան քարափ բարձունք

Մասնագիտություն՝            Պարտիզապուրակային գործ

Աշխատանքի Ղեկավար՝    Շուշան Ալեքսանյան      

 

 

 

 

 

 

 

Երևան 2018

Բովանդակություն

 

Ներածություն……………………………………………………………3

Գլուխ 1.Քարափային ձևավորում

 • Քարեր, Դրանց տեսակները, կիրառելիությունը. Գրանիտ, ավազաքար, կրաքար……………………………………………………5
 • Քարափային ծաղիկներ…………………………………………….9
 • Բազմամյա ծաղիկներ. Նկարագրություն, կիրառելիություն…9
 • Միամյա ծաղիկներ. Նկարագրություն, կիրառելիություն……..10

Գլուխ 2 Արևմտյան քարափ- բարձունք

2.1 Օազիս հասկացությունը…………………………………………..12

2.2 Արևմտյան քարափ- բարձունքի աշխատանքներ……………..13

Եզրակացություններ……………………………………………………15

Գրականության ցանկ

Կցված աշխատանքային նյութեր

 

 

 

Ներածություն

 

Արևմտյան քարափ- բարձունքի աշխատանքները սկսվել են 2016 թվականից և մինչ այժմ շարունակվում են՝

Աշխատանքի նպատակն է տարածքի բարելավումը, խնամքը և կանաչապատումը, արհեստական օազիսի ստեղծումը:

Նպատակից ելնելով առաջ ենք քաշել տեսական և գործնական հետևյալ խնդիրները.

Տեսական խնդիրներ.

 • Ուսումնասիրել արհեստական քարափի ստեղծման մասին տեսական նյութեր
 • Քարեր, որոնք օգտագործվում են արհեստական քարափների ստեղծման նպատակով, դրանց օգտակար ևվնասակար հատկությունները
 • Ուսումնասիրել քարափային ծաղիկները, դրանց առանձնահատկությունները
 • Ուսումնասիրել օազիսների մասին տեսական նյութեր

Գործնական խնդիրներ.

 • Սվորողների հետ տարածքը ավելորդ չորուկներից մաքրել
 • Փոցխել և հավաքել տերևներն ու քարերը
 • Հող ավելացնել այնտեղ որտեղ կա դրա անհրաժեշտությունը
 • Հողի մշակում, գոմաղբի տարածում
 • Ծաղիկների տնկում
 • Հեծանվուղու ստեղծում
 • Աշխատանքային գործիքներին ծանոթացում
 • Քարափ-բարձունքը ուսումնական նպատակով օգտագործում

Աշխատանքներն ուղղված են հետագայում արհեստական օազիսի ձևավորմանը:

Թեմայն արդիական է նրանով, որ օազիսի ստեղծումը իրենից ենթադրում է

 • Ուսումնական գործունեություն
 • Ուսումնահետազոտական տարածքի ստեղծում
 • Միջավայրի բարելավում և խնամք
 • Բնագիտական գիտելիքների հարստացում, հմտությունների կիրառում
 • Փորձարարական դաշտ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գլուխ 1. Արևմտյան քարափ բարձունք

1.1 Քարեր, դրանց տեսակները, կիրառելիությունը. Գրանիտ, ավազաքար, կրաքար

Արևմտյան քարափ- բարձունքում ստեղծել ենք

արհեստական պատ, որի նպատակն է տարածքի

հարթեցումը և հոսքի կանխումը, ինչպես նաև հարթակի

ստեղծումը:

 

Ռելիեֆի արհեստական ձևավորման գործընթացը կոչվում է գեոպլաստիկա տերմինով: Այսօր այդ լանդշավտային դիզայնի ուղղությունը լայնորեն տարածված է:

Քարափային ձևավորման համար կարելի է առանձնացնել քարերի տարբեր տեսակներ: Վերջիններս առանձնանում են ըստ կազմության, գույնի, ձևի: Բնական քարերը ապահովում են ներդաշնակությաուն և հարուստ տեսք: Քարի ընտրությունը պայմանավորված է նախապես մտածված և ցանկալի տեսքի ստացման հետ

Քարափների ձևավորման համար ամենատարածված քարերն են.

 • Գրանիտ
 • Ավազաքար
 • Կրաքար

Վերոնշյալ քարերը բացարձակապես տարբեր քարեր են, որոնցից յուրաքանչյուրն ուի իր առանձնահատկությունը՝ արտաքին տեսքից բացի: Ըստ քարերից յուրաքանչյուրի առանձնահատկության էլ որոշվում է նրանց կիրառելիությունը:

Գրանիտային քարերը և դրանց բնութագիրը

Գրանիտը հրաշալի բնական մի քար է, որը ունի տարբեր գունային գամմաներ՝ սևից մինչև կարմիր: Այս քարը խոնավություն չի հավաքում, և հենց այդ պատճառով ենթակա չէ քանդվելու և ծառայում է շատ երկար:

Քարափային ձևավորման համար շատ կարևոր է ընտրել քարի գույնը: Եթե ընտրում են սև գույնը, ապա այն բոլոր համադրություններում շատ գեղեցիկ է դիտվում, սակայն ժամանակի ընթացքում կարող է շատ մռայլ տեսք ունենալ: Գրանիտը մեծ կշիռ ունի, դա էլ քարափային դիզայնի մեջ հանդիպող օգտագործման դժվարություններից մեկն է: Հատկանշական է իմանալ գրանիտի մի շատ կարևոր առանձնահատկություն. Գրանիտը բացասական ազդեցություն է ունենում  հողի վրա՝ բարձրացնելով վերջինիս բաղադրության մեջ թթվայնությունը: Սրանից էլ կարող ենք հետևություն անել, որ գրանիտապատ տարածքի շրջակայքում չի կարղ աճել բուսականություն: Նմանատիպ թթվայնություն սիրում են որոշ բույսեր, օրինակ կա կակաչների մի տեսակ, որը շատ հիանալի է դիտվում այս համադրության մեջ:

Ավազաքար

Քարափների ձևավորման ժամանակ շատերը մեծամասամբ օգտագործում են ավազաքարը: Այս մեծ ուշադրությունը քարի հանդեպ պայմանավորված է նրա հետաքրքիր արտաքին տեսքով: Արտաքնապես այն ունի հարթ՝ սակայն կոպիտ տեսք, առանձնանում է իր գունային երանգավորմամբ, այս քարի բաղադրության գլխավոր առանձնահատկությունն այն է, որ բացասական ազդեցություն չի ունենում հողի վրա, և հենց այդպատճառով էլ այն հանգիստ կարելի է օգտագործել, որպես

«գորգ» և հարստացնել ծաղիկներով:

 

Կրաքար

Կրաքարը նույնպես շատ է օգտագործվում քարափների ձևավորման ժամանակ: Նրա կարևոր բնութագիրը և առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ այս քարը անց է կացնում օդը և ջուրը, որը օգնում և հիանալի ազդում է ծաղկամանի ներսի միկրոկլիմային, այսինքն, այս քարերով կարելի է հարստացնել և ձևավորել ծաղկամանը, առանց անհանգաստանալու բացասական հետևանքների մասին:Յուրաքանչյուր բույսի վրա այս քարը հրաշալի ազդեցություն է ունենում: Սակայն ինչպես ցանկացած իրավիճակում, այստեղ նույնպես կան բացասական հանգամանքներ: Այն է, որ ժամանակի ընթացքում քարի արտաքին շերտի վրա առաջանում է մոխրային գոյացություն և լորձային շերտ: Դա տեղի է ունենում, քանի որ շրջակայքում կա բարձր խոնավություն, վերջինս վտանգավոր չէ քարի և բուսականության համար, իսկ վերացնելը, մաքրելը պարտադիր չէ, քանի որ դա քարին հաղորդում է առավել բնական արտաքին տեսք: Իսկ ցանկության դեպքում էլ կրաքարը շատ հեշտությամբ վերամշակման է ենթարկվում: Գունային գամման մեծ է՝ կրեմագույնից մինչև կապտավուն:

Քարափը կարելի է ձևավորել տարբեր մեթոդներով: Գոյություն ունի կոմպոզիցիաների մեծ տարբերակ, որոնցում կան բնական քարերի տարբեր տեսակներ: Ամենակարևոր առաջադրանքը կայանում է նրանում, որ պետք է ընտրել քարի անհրաժեշտ չափը, ձևը և գունային գամման: Ցանկացած բնական քար հրաշալի նյութ է հարուստ կոմպոզիցիա ստանալու համար:

 

1.2 Քարափային ծաղիկներ

 

Բազմամյա ծաղիկներ.

Քարափների համար ամենատարածված ծաղիկները հանդիսանում են բազմամյա ծաղիկները: Սա պայմանավորված է նրանով, որ այս ծաղիկները ունեն ինֆլյացիայի մեծ ամրություն և ծաղկման երկարատև շրջան, պահանջում են խնամք և դիմակայուն են երաշտին և ցրտին: Այս ամենին զուգահեռ ճիշտ խնամքի և հետևողականության պարագայում կարող են ծաղկել տարվա մեջ մի քանի անգամ:

Կան մի քանի առանձնահատկություն, որոնք անհրաժեշտ է հաշվի առնել.

 • Արևի լույսի առկայություն
 • Ուժեղ խոնավության բացակայություն

Այժմ ստորև կներկայացնենք այս բաժնի ծաղիկների մի քանի տարատեսակ.

 1. Gvozdiki- սրա առավելությունը վարագույրի ձևավորումն ու խիտ ծաղկեփունջն է: Տվյալ ծաղիկը բաժանվում է ենթատեսակների, որոնք հերթականությամբ աճում են.
 • Նախ խոտածածկույթ
 • Ապա, մոտավորապես հունիսին ալպիական ձև
 1. Exinaceja- իրենից ներկայացնում է հարուստ գոնավորմամբ և մեծ չափի ծաղիկների փունջ: Տվյալ ծաղիկը բավականին դիմացկուն է երաշտին, սիրում է արևի լույսը և սննդարար հողը: Ծաղկման գործընթացը սկսվում է ամռան կեսից:
 2. Primorskaja armeriya- Ունի թփի տեսք՝ ծաղկած գնդակի ձևով: Պատկանում է երկար ծաղկող ծաղիկների շարքին: Այն բավականին դիմացկուն է ցրտին և երաշտին, չի սիրում շատ խոնավություն:
 3. Burachok- Ունի ոսկեգույն երանգ, ձևավորում է խիտ ծաղիկներ,: Ծաղկումը սկսում է հունիսից: Դիմանում է երաշտին, սիրում է արև:
 4. Kamennaya roza-Սրա առավելությունն այն է, որ այս ծաղիկն աճում է քարերի ամենանեղ հատվածներում: Նրա ձևը և չափերը հիացնում են իրենց բազմազանությամբ: Այս ծաղիկը՝ կախված եղանակային պայմաններից, փոխում է իր գունավորումը:
 5. Gorec_Այս ծաղիկները սիրում են արևի ճառագայթներ, և հենց այդ պատճառով էլ ցանկալի է դրանց տեղադրել քարափների վերին հատվածներում: Եվ չնայած որ այս ծաղիկը հայտնվում է կարմիր գրքում, այն շատ հեշտ է խնամել և աճացնել:

 

Միամյա ծաղիկներ

Քարափների ձևավորման համար հարմարավետ կլինեն ցածրահասակ, միամյա բույսերը: Միամյա ծաղիկներին են պատկանում հետևյալները.

 1. Braxikoma iberisolistnaya- Սիրում է լույսը և ջերմությունը, իսկ ջուրը՝չորացման շրջանում
 2. Lagurus- պահանջումէ հաճախակի ոռոգում, դիմացկուն չէ երաշտին
 3. Viemchataya dimorfoteka-տվյալ ծաղիկը ունի արևային երանգ, ծաղկման շրջանը բավականին երկար է:

Բազմամյա և միամյա ծաղիկների շարքում կարելի է առանձնացնել նաև այնպիսիք, որոնք ծաղկում են ամբողջ ամռան ընթացքում, դրանք են

 1. Barxatci- Ծաղկում է ամռան սկզբից և վերջանում սառնամանիքով: ՈՒնի բազում տեակներ, սիրում է լույսը և ջերմությունը, բացասական է վերաբերվում մեծ խոնավությանը;
 2. Rodiola- Սկսում է ծաղկել գարնանից և ապրում է մինչև աշնան սկիզբ: Արև սիրող ծաղիկ է:
 3. Balkanskaya geran- Նաև այս ծաղիկը կարելի է անվանել բազմամյա, աճում է հունիսից և աշնան շրջանին մոտ:
 4. Barvinok- Ունի գորգի տեսք, հակված է ոչ միայն արևին այլև ստվերին: Աճւմ էմայիսից մինչև սեպտեմբեր
 5. Bagryanaya arenariya- Գույնը նման է անվանմանը: Դիմացկուն է երաշտին: Ի նկատի ունենալով այն փաստը, որ այս ծաղիկը աճում է ոչ միայն հողում այլև քարերի մեջ, այն շատ հարմարավետ է օգտագործել քարափային ձևավորումների համար:

Տվյալ սխեմայից կարելի է հասկանալ, թե ինչպիսի տեղակայումներ են պահանջում քարափային վերոնշյալ ծաղիկները:

Սխեմա 1

 

Վերոնշյալ սխեման մեզ կօգնի քարափային ծաղիկների ճիշտ խնամքի և տեղադրման ժամանակ՝ ծառայելով որպես աշխատանքային ուղղեցույց:

 

 

 

 

Գլուխ 2 Արևմտյան քարափ-բարձունք

2.1 Օազիս հասկացության մեկնաբանում

 

Խոսելով այս մասին ի նկատի ունեն տարածք՝ լցված բուսականությամբ և ջրով, այն անպայման պետք է գտնվի անապատային, չոր տեղանքում: Այսպիսի տեղանքների մասին խոսելիս չպետք է առանձնացնեն որևէ չափման միավոր, դրանց չափսերը տարատեսակ են, այն կարող է լինել ինչպես փոքրիկ գետակի և մի քանի խառի համադրությամբ, այնպես էլ մի ամբողջական տնտեսւթյան չափով:

Այժմ առանձնացնենք օազիսի կարևորության մի քանի դիտարկումներ.

 • Նմանատիպ վայրերում կենդանիների համար սնվելու հնարավորություն
 • Տվյալ տարածքով անցնող թռչունների համար հանգստանալու, սնվելու տարածք
 • Բնակեցման հնարավորություն
 • Անցորդների համար հանգստավայր

Արհեստական օազիսների ստեղծման դեպքում.

 • Ուսումնական գործունեություն
 • Ուսումնահետազոտական տարածքի ստեղծում
 • Միջավայրի բարելավում և խնամք
 • Բնագիտական գիտելիքների հարստացում, հմտությունների կիրառում
 • Փորձարարական դաշտ

Այժմ ներկայացնենք պատմական մի ակնարկ առաջին ձեռնաշեն օազիսի մասին,որն էր Վավիլոնիայգիները:

Սա աշխարհի յոթ հրաշալիքներից մեկն է, առաջին հայտնի ձեռնաշեն օազիսը, որի կառուցվածքը այնքան բարդ է այդ ժամանակաշրջանի համար, որ նույնիսկ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները, դժվարկլիներ նմանատիպ բան ստեղծել: Անհայտ է նաև հանճարեղ ճարտարապետի անունը, որը մշակել է յուրահատուկ համակարգ, որը փոխանցում էր խոնավություն կառույցի ամենավերին հատվածները: Այգիների աճը ապահովում էին փոքրիկ առվակները և նույնիսկ ջրվեժները:

Կառույցի բաղկացած էր չորս հարկից, իրար վրա տեղակայված, որոնք կապվում էին միմյանց մարմարյա աստիճաններով: Ստեղծված բուրգը ուներ գրեթե հարյուր մետր բարձրություն, իսկ ամբողջ հատակը պատված էր պտղատու հողով: Ողջ այս հրաշքը ստեղծվել է մի մարդու համար ՝ միդական արքայադուստր Ամիտիսի համար, նրա ամուսնու Նեվուխոդոնոսոր 2-րդ-ի հրամանով:

 

2.2 Արևմտյան քարափ բարձունքի աշխատանքները

 

Արևմտյան քարափ-բարձունքի աշխատանքներն ուղղված են տարածքի բարելավմանը, խնամքին և կանաչապատմանը: Աշխատանքի ընթացքը սվորողների հետ տարածքը ավելորդ չորուկներից մաքրելն է, փոցխել և հավաքել տերևներն ու քարերը, հող ավելացնել այնտեղ որտեղ կա դրա անհրաժեշտությունը, իսկ վերջում պետք է տնկել մասրենու թփեր՝ քարափին, իսկ բարձունքին՝ դեկորատիվ ծառեր:

Նախապես հարթեցրեցինք տարածքի խորդուբորդ տեղերը, փորձեցինք փորելով և փոցխելով ստանալ թեք լանջեր, որի արդյունքում քարերի մեծ կույտեր առաջացան, որոնք էլ իրենց հերթին տեղափոխեցինք համապատասխան վայրեր:

Ներկա պահին քարափում աշխատանքները շարունակվում են, տարածքը փորելով, հարթեցնելով, քարերը հավաքելով ստացել ենք լանջ, որի միջով անցնում է հեծանվուղին և Ագարակը կապում քարափի հետ, դեկորատիվ ծառերն արդեն տնկված են և գտնվում են խնամման փուլում, ցանել ենք ծաղկի սերմեր, որպեսզի տեղափոխենք քարափ:

Հունվար ամսին տնկեցինք քարափային ծաղիկների սածիլներ, որոնք հետագայում տեղափոխել ենք քարափ:

Ինչպես նաև քարափում արդեն իսկ տեղադրել ենք քարափային ծաղիկներ: Քարափային ծաղիկների մասին արդեն խոսել ենք վերևում:

 

Սովորողների հետ քարափ-բարձունքում ստեղծել ենք արհեստական պատ, որի նպատակն է տարածքի բարելավումն ու խնամքը, ուսումնական հարթակի ստեղծումը: Նկարը՝ վերևում:

Սովորողների մի խմբի հետ էլ մաքրել ենք քարափի լանջը ավելորդ բուսականությունից, հետագայում կանաչապատման նպատակով: Այս աշխատանքների ընթացքը շատ կարևոր է նաև սովորողների՝ աշխատանքային գործիքներին ծանոթացնելու հանգամանքով, որում մեզ օգնեց Արևմտյան դպրոցի այգեպան Էդմոն Փաշինյանը, ով սիրով տրամադրեց մեզ գործիքները, բացատրեց դրանց կիրառելիության գործոնը:

Սովորողների մեկ այլ խմբի հետ քարափ-բարձունքի տարածքով տարածեցինք նախապես այդտեղ տեղափոխված գոմաղբը: Գոմաղբն ամենատարածված օրգանական պարարտանյութն է, հասուն գոմաղբը պարունակում է 0,5 % ազոտ, 0,25 % ֆոսֆոր և 0,60 % կալիում; Գոմաղբը բարելավում է նաև հողի ֆիզիկական հատկությունները՝ դարձնելով հողն ավելի փուխր: Գոմաղբի հետ հող են մտնում նաև մեծ քանակությամբ օգտակար միկրոօրգանիզմներ, որոնք քայքայում են գոմաղբը, օրգանական նյութերը և դարձնում դրանք բույսերի համար մատչելի միացություններ: Գոմաղբը՝ հողագործության մեջ օգտագործվող ամենահին, ամենատարածված բնական պարարտանյութն է: Օրգանական պարարտանյութի այս տեսակը բույսերի համար ազոտի, լուսածինի (ֆոսֆոր) և կալիումի, ինչպես նաև մի ամբողջ շարք բույսի կենսագործունեության համար անհրաժեշտ միկրոտարրերի՝ մասնավորապես, կրի, մագնեզիումի, ծծումբի, քլորի և կրեմնիումի մատակարար է:

 

 

 

Եզրակացություն

 

 • Քարափը կարելի է ձևավորել տարբեր մեթոդներով: Գոյություն ունի կոմպոզիցիաների մեծ տարբերակ, որոնցում կան բնական քարերի տարբեր տեսակներ: Ամենակարևոր առաջադրանքը կայանում է նրանում, ր պետք է ընտրել քարի անհրաժեշտ չափը, ձևը և գունային գամման: Ցանկացած բնական քար հրաշալի նյութ է հարուստ կոմպոզիցիա ստանալու համար:
 • Քարափային ծաղիկները ընտրությունը և կիրառելիությունը պահանջում է հետևողական աշխատանք, անհրաժեշտ է հստակ իմանալ ծաղկի հատկությունները, կլիմայական պայմաններին ընտելանալը, ինչպես նաև օազիսում տեղի ճիշտ ընտրությունը:
 • Արհեստական օազիսների ստեղծումով նպաստում ենք թե բուսական ևթե կենդանական աշխարհի բարելավմանը, ստեղծում հարմարավետ պայման՝ աճի և զարգացման համար:
 • Արհեստական օազիսի ստեղծումը՝ Արևմտյան քարափ բարձունքում հաջողված և շարունակական աշխատանք է, որը արդեն իսկ հաջողված է, և իր դինամիկ ընթացքը ցույց է տալիս տվյալ նախագծի թե գործնական և թե տեսական արդյունքները, դրված նպատակի և խնդիրների իրականացումը և

մեր «չարենցյան կամարի» ստեղծումը:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Օգտագործված տեսական նյութերի ցանկ

 

 1. http://houseadvice.ru/tsvety-dlya-alpijskoj-gorki-nazvaniya-i-foto/
 2. http://houseadvice.ru/kamni-dlya-landshaftnogo-dizajna/
 3. http://travelask.ru/questions/81536-chto-takoe-oazis
 4. http://minagro.nkr.am/wp-content/uploads/%D5%8A%D4%B1%D5%90%D4%B1%D5%90%D5%8F%D4%B1%D5%86%D5%85%D5%88%D5%92%D4%B9%D4%B5%D5%90%D4%BB-%D4%BF%D4%BB%D5%90%D4%B1%D5%8C%D5%88%D5%92%D5%84%D4%B8.pdf

 

Կցված աշխատանքային նյութեր

 

 

 

 

Դիպլոմային աշխատանք

Աշխատանք քարափում

Սովորողների խմբի և ընկեր Էդմոնի հետ Արևմտյան քարափ բարձունի լանջային հատվածում կատարում ենք ավելորդ բուսականության էտում, մաքրում, հետագայում լանջի կանաչապատման նպատակով: Продолжить чтение «Աշխատանք քարափում»