Ճամբարներ, Մասնագիտական զարգացում, Անհատական աշխատանքներ, Թարգմանություններ և վերլուծություններ

‹‹Հաշմանդամություն ունեցող անձանց ուղղվածության և ինքնագնահատականի յուրահատկությունները››

Ավարտական աշխատանք՝ մագիստրոսական թեզ GLUX-1