Без рубрики

Ամենամյա մայիսյան 14-րդ հավաք

Հոդվածներ

Ռինոլալիայով երեխաների գլխավոր հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները

«Մարիա Մոնտեսորիի մակավարժական մեթոդիկան»

Աշխատանքներ

Գտիր և հաշվիր

Թիվթխիկ

Բակային խաղեր

 

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

20.05-07.06. 2019 երկարացված օրվա ծրագիր

Երկուշաբթի

11:00-13:30 Աշխատանքդասվարիհետ

13:30-14:00 հանգստիժամ, անցումերկարօրյաուսուցման

14:00-14:15 կրկնումենքօրվասովորածը Продолжить чтение «20.05-07.06. 2019 երկարացված օրվա ծրագիր»

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

Շաբաթվա ծրագիր 13.05-17.05.2019

11:00-13:35 աշխատանք դասվարի հետ

13:35:14:00 հանգստի ժամ՝ բացօթյա ընթերցանություն

14:00:15:00 աշխատանք ըստ նախագծի

Մայիսի14-ին՝ Թիվթխիկ Продолжить чтение «Շաբաթվա ծրագիր 13.05-17.05.2019»

Без рубрики, Անհատական աշխատանքներ

Ռինոլալիայով երեխաների գլխավոր հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները

Հիմնականում, ռինոլալիայով պայմանավորված խոսքային խանգարումները ազդում են երեխայի կյանքի հոգեբանական ասպեկտի վրա, հատկապես անհատական աճի, ինքնաիրականացման, սոցիալական ադապտացիայի, կայացման, ես-ի ձևավորման և այլնի: Продолжить чтение «Ռինոլալիայով երեխաների գլխավոր հոգեբանամանկավարժական առանձնահատկությունները»