Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

20.05-07.06. 2019 երկարացված օրվա ծրագիր

Երկուշաբթի

11:00-13:30 Աշխատանքդասվարիհետ

13:30-14:00 հանգստիժամ, անցումերկարօրյաուսուցման

14:00-14:15 կրկնումենքօրվասովորածը Продолжить чтение «20.05-07.06. 2019 երկարացված օրվա ծրագիր»

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

Շաբաթվա ծրագիր 13.05-17.05.2019

11:00-13:35 աշխատանք դասվարի հետ

13:35:14:00 հանգստի ժամ՝ բացօթյա ընթերցանություն

14:00:15:00 աշխատանք ըստ նախագծի

Մայիսի14-ին՝ Թիվթխիկ Продолжить чтение «Շաբաթվա ծրագիր 13.05-17.05.2019»

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

29.04-03.05.2019

11։00-13:30 Աշվատանք դասվարի հետ

13:40-14:00 հանգստի ժամ

14:00-15:30 նախագծային աշխատանքներ

Նախապատրաստվոգմ դնք Ղափամայի ծեսին

Բույսերի խնամք

Ուրախ մաթեմատիկա

Ուրախ մայրենի

Մարզական խաղեր՝ մարզադահլիճում, բակում

Հեքիաթաթերապիա

Երաժշտության ունկնդրում

Աշխատանք ծեփամածիկով, ավազով

15:30-16:00 Հետճաշիկ

16:00-16:30 Ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացում, միջավայրի խնամք

16:40-17:00 Ճանապարհում անհատական երթուղիներով

Без рубрики, Երկարացված օրվա նախագծեր

Երկարացված օր 22-26.04.2019

11։00-13:30 Աշխատանք դասվարի հետ

13:40-14:00 հանգստի ժամ

14:00-15:30 նախագծային աշխատանքներ

Զատկական նախագիծ

Աղայանական-Ռոդարիական նախագիծ

«Ռոդարիական հեքիաթաշփոթ»

Ռիթմիկ մարմնամարզություն

Բույսերի խնամք

Ուրախ մաթեմատիկա

Ուրախ մայրենի

Մարզական խաղեր՝ զատկական խաղեր

Հեքիաթաթերապիա

Երաժշտության ունկնդրում

Մուլտֆիլմի դիտում

Աշխատանք ծեփամածիկով

Զարգացնող խաղեր

Աշխատանք peint համակարգչային ծրագրով

Պատրաստվում ենք Զատկի տոնին

15:30-16:00 Հետճաշիկ

16:00-16:30 Ինքնասպասարկման հմտությունների զարգացում, միջավայրի խնամք

16:40-17:00 Ճանապարհում անհատական երթուղիներով